Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

  • Gminy LGD

Gminy wchodzące w skład Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej.

2
Gmina
Koprzywnica

3
Gmina
Dwikozy

4
Gmina
Klimontów

5
Gmina
Lipnik

6
Gmina
Łoniów

7
Gmina
Wilczyce

8
Gmina
Zawichost

9
Gmina
Obrazów

herb samborca m
Gmina
Samborzec

Witamy na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oferuje pożyczki na rozwój turystyki

0001Polska Fundacja Przedsiebiorczości wraz z BGK realizuje program "Przedsiębiorcza Polska Wschodnia-Turystyka". W ramach programu ma do zaoferowania pożyczkę na rozwój turystyki umożliwiającą mikro-, małym i średnim firmom prowadzącym działalność turystyczną lub okołoturystyczną na terenie Polski Wschodniej (województwo świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie) sfinansowanie rozwojowych przedsięwziąć oraz wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.  Przedsiębiorca, może wnioskować o nisko oprocentowaną pożyczkę o wartości do 500 tys. zł.
 
Pożyczka na rozwój turystyki– korzyści dla firmy:
  • wysoka kwota finansowania – do 500 tys. zł
  • maksymalny okres spłaty – do 7 lat
  • stałe, atrakcyjne oprocentowanie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe- od 0,0375%
  • brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki
  • możliwość karencji spłat- 12M
  • brak wymaganego wkładu własnego
  • elastyczne warunki spłaty uwzględniające sezonowy charakter działalności preferencje (niższe oprocentowanie oraz brak wymaganego wkładu własnego) dla: obiektów posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom ze Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo MŚP prowadzących działalność nie dłużej niż 2 lata.

Czytaj więcej...

Wyjazd studyjny w ramach projektu KSOW „Szlakami ogrodnictwa zrównoważonego w Słowenii”

Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie AGROEKOTON z Sandomierza w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Sandomierskiej i Stowarzyszeniem Sandomierski Szlak Jabłkowy. Celem głównym projektu było zapoznanie się z systemem transferu wiedzy i rozwiązaniami dotyczącymi racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego i zachowania bioróżnorodności stosowanymi w ogrodnictwie słoweńskim.
ksow-nalgowek

Czytaj więcej...

Rajd Nordic Walking w Samborcu

Rajd Nordic Walking 205W dniu 27 sierpnia 2021 roku, na zakończenie wakacji, odbył się w Samborcu Rajd Nordic Walking organizowany przez LGD ZIemi Sandomierskiej w ramach projektu współpracy "Marsz po zdrowie". Operacja pn. „Marsz po Zdrowie", realizowana przez 8 Partnerskich LGD-ów, na rzecz promowania aktywnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców, podniesienie jakości zajęć rekreacyjnych oraz promocję turystyczną obszaru., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W rajdzie wzięło udzial 80 osób. Trasa rajdu prowadziła wśród przepięknych o tej porze roku, sadów. Po ukończeniu rajdu można było posmakować zdrowych świeżo wycisakanych soków owocowo - warzywanych oraz zjeść przepyszne danie vege. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzmali pamiatkowy medal, dyplom i nagrodę. Dziękujemy Panu Wójtowi Witoldowi Surowcowi za objęcie patronatem Rajdu i za czynne w nim uczestnictwo. Dziękujemy również Stowarzyszeniu Miłośników Wsi Bogoria Skotnicka oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Samborcu za przygotowanie Rajdu. 

logotypy ue

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Rajd Nordic Walking w Samborcu

plakat nw 1Zapraszamy do udziału w Rajdzie Nordic Walking w Samborcu.

Piątek - 27 sierpnia 2021 r., Plac sportowo - rekreacyjny w Samborcu / koło stadionu / za Urzędem Gminy.

Rejestracja uczestników od godz. 13.00. Szczegóły na plakacie.

Rajd organizowany w ramach projektu "Marsz po Zdrowie" realizowanego przez 8 Partnerskich LGD-ów, na rzecz promowania aktywnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców, podniesienie jakości zajęć rekreacyjnych oraz promocję turystyczną obszaru. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Czytaj więcej...

„Dziedzictwo Samborzeckie - Plener Malarski”

Plakat PLENER MALARSKI  DZIEDZICTWO SAMBORZECKIE 15-21 sierpien 21W dniach 15-21 sierpnia 2021 odbędzie się 6-cio dniowy plener pod Sandomierzem

w Gminie Samborzec pt.: „Dziedzictwo Samborzeckie - Plener Malarski”  

dla 6-ciu artystów malarzy, czynnych zawodowo.

 

Plener odbędzie się w ramach Grantu finansowanego  ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej  

w ramach projektu grantowego 

„Tworzenie i rozwój form popularyzacji dziedzictwa lokalnego  na obszarze LGD Ziemi Sandomierskiej”.

 

   ue     leader    LOGO LGDZS m   prow

 

Czytaj więcej...

Letnie Pokazy Czereśniowe 2021

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podniesieniem wiedzy na temat uprawy czereśni do udziału w kolejnej edycji Letnich Pokazów Czereśniowych, które odbędą się w dniu 1 sierpnia 2021 r w Samborcu k/Sandomierza. W programie zaplanowano praktyczny pokaz w sadzie czereśniowym, który poprowadzi Toon Vanrykel z Belgii oraz cześć wykładową zlokalizowaną na terenie szkoły podstawowej w Samborcu w specjalnym namiocie konferencyjnym.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://pokazyczeresniowe.pl

pokazy    

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja pn. ,,Letnie Pokazy Czereśniowe” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ostateczne terminy na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 - 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19

W związku z wejściem w życie z dniem 15 maja 2021 r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 904) zmianie uległy przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182 i 904).

Nastąpiła zmiana przepisów, dotyczących biegu postępowań prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19. Wprowadzone w kwietniu 2020 r. przepisy pozwalały m.in. na: pozostawienie wniosku bez rozpoznania po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do przedstawienia dowodów na spełnienie warunków otrzymania wsparcia, przywrócenie terminu w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy. Oba zapisy dotyczyły wniosków, których niekompletność wynikała z ograniczeń związanych z trwającą pandemią.

W myśl znowelizowanych przepisów Wnioskodawcy zobowiązani są do dostarczenia dowodów na przyznanie pomocy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów ww. ustawy (Dz. U. z 2021 r. poz. 904) - nie później niż do dnia 14 lipca 2021 r. 

Szczegółowe informacje:

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/komunikat-dotyczacy-pracy-arimr-nowe-informacje-kopiuj-1.html

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Linki

sir

min

arimr

logo sbrr jpg

logotypKSOW

lgdsiec

zs

Statystyki

Ilość odsłon:
2699901

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”

O LGD

Lokalna Grupa Działania (w skrócie "LGD") – rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego zwykle na obszarach wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji oraz mieszkańców danego obszaru.

Czytaj więcej...

Misja LGD

Głównym celem Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania jest realizacja lokalnej strategii rozwoju oraz dążenie do podniesienia potencjału gospodarczego, innowacyjnego, społecznego i kulturowego regionu.

Czytaj więcej...

Dane kontaktowe