Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

  • Gminy LGD

Gminy wchodzące w skład Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej.

2
Gmina
Koprzywnica

3
Gmina
Dwikozy

4
Gmina
Klimontów

5
Gmina
Lipnik

6
Gmina
Łoniów

7
Gmina
Wilczyce

8
Gmina
Zawichost

9
Gmina
Obrazów

herb samborca m
Gmina
Samborzec

Witamy na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej

Projekt edukacyjny dla Kół Gospodyń Wiejskich

KGW URW imieniu Uniwersytety Rolniczego w Krakowie zapraszamy na szkolenie on-line dla członkiń/ów Kół Gospodyń Wiejskich w ramach realizacji operacji „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)". Szkolenia są bezpłatne dla uczestników (finansowane z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich) i skierowane do 200 osób będących członkami Kół Gospodyń Wiejskich. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń. Z tego względu, że przynajmniej połowa z Uczestników musi być w wieku poniżej 35 lat, osoby w tym przedziale wiekowym mają pierwszeństwo w uczestnictwie.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniach prosimy o zapoznanie się ze szczególami na stronie https://projekt-edukacyjny-kgw.urk.edu.pl.

Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wyniki konkursu na projekt gry planszowej i puzzli w ramach projektu ELL "Ekologiczni Liderzy LGD"

logoW dniu 20 lipca 2022 r. Komisja Konkursowa dokonała oceny prac złożonych w ramach konkursu plastycznego dla szkół podstawowych i przedszkoli z obszaru LGD Ziemi Sandomierskiej. .

Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej z siedzibą Łoniów 56, 27-670 Łoniów.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu współpracy pn. „EKOlogiczni Liderzy LGD" realizowanego przez 5 lokalnych grup działania z województwa świętokrzyskiego w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konkurs organizowany był dla przedszkoli oraz szkół podstawowych z obszaru LGD Ziemi Sandomierskiej. Przedmiotem konkursu dla szkół podstawowych było opracowanie koncepcji i projektu gry planszowej dotyczącej ekologii i ochrony środowiska. Przedmiotem konkursu dla przedszkoli było opracowanie projektu puzzli o tematyce ekologii i ochrony środowiska.

W ramach ogłoszonych konkursów do biura LGD Ziemi Sandomierskiej wpłynęło łącznie 29 prac konkursowych, w tym: 11 prac – projektów gier planszowych złożonych przez szkoły podstawowe oraz 18 projektów puzzli złożonych przez przedszkola. Ze względu na ograniczenie związane z tym, iż do konkursu mogły być złożone tylko prace z instytucji z obszaru LGD Ziemi Sandomierskiej, przy ocenie przez komisję prac konkursowych nie była brana pod uwagę praca złożona przez Przedszkole z Sandomierza. Wobec powyższego do oceny projektów puzzli poddane zostało 17 prac.

Wszystkie złożone pracy są pomysłowe i starannie wykonane. Wybór przez Komisję był naprawdę bardzo trudny. Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i gratulujemy.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2022

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2022

 Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizująca na obszarze gmin

Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik,

Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost

Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

ogłasza nabór wniosków numer 3/2022 na

 Przedsięwzięcie 2.3.1 „Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”

 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020

 

Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

25 lipca 2022 r. – 8 sierpnia 2022 r.

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej

Łoniów 56, 27-670 Łoniów (budynek Urzędu Gminy)

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w ramach naboru na Przedsięwzięcie 2.3.1 „Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”

nowe logoW związku z planowanym na dzień 11 lipca 2022 r. ogłoszeniem o naborze wniosków na Przedsięwzięcie 2.3.1 „Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020, zapraszamy osoby zainteresowane, na spotkanie szkoleniowo - informacyjne, które odbędzie się 12 lipca 2022 r. o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie.

Wnioskodawcami w ramach naboru wniosków numer 3/2022 na Przedsięwzięcie 2.3.1 „Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” mogą być organizacje pozarządowe zarejestrowane w KRS i nieprowadzące działalności gospodarczej.

 

ue   leader   prow

Tworzymy wspólnie Lokalną Strategię Rozwoju – spotkania konsultacyjne Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej

LOGO LGDZSTworzymy wspólnie Lokalną Strategię Rozwoju – spotkania konsultacyjne Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej

Lokalna grupa Działania Ziemi Sandomierskiej rozpoczyna prace nad nową lokalną strategią rozwoju (LSR), która umożliwi korzystanie ze środków Unii Europejskiej na realizację zaplanowanych przez Państwa zadań, inwestycji oraz inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru w kolejnym okresie programowania w ramach PROW 2021-2027.

Dlatego pragniemy, aby aktywnie uczestniczyli Państwo w jej tworzeniu.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i aktywność mieszkańców w realizacji projektów w latach 2007-2021 jesteśmy przekonani, że możemy po raz kolejny liczyć na Państwa pomysły i pomoc przy przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne poświęcone wypracowaniu założeń Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Sandomierskiej na lata 2021-2027, obejmującej gminy Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce i Zawichost.

Czytaj więcej...

Wyniki naboru 2/2022

Informujemy, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs numer 2/2022 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 "Podejmowanie działalności gospodarczej".  

Czytaj więcej...

Ewaluacja LSR - zapraszamy do wypełnienia ankiet

LOGO LGDZSW związku z przeprowadzaną ewaluacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność realizowaną przez LGD Ziemi Sandomierskiej zwracamy się z prośbą do naszych beneficjentów oraz mieszkańców obszaru LGD o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, których linki udostepniamy poniżej. 

 

 

 ANKIETA DLA BENEFICJENTÓW - OSÓB, FIRM I INSTYTUCJI KORZYSTAJĄCYCH ZE WSPARCIA LGD ZIEMI SANDOMIERSKIEJ W RAMACH PROW 2014-2020 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedbxUWXU0zd3yoKkbgntH8-zwEkj0M-EqabEqSKoBIVXxsbA/viewform

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU LGD ZIEMI SANDOMIERSKIEJ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRdsnIGQdvycOUUPtX455l1IXSy9dMkKabSb5zzMDKYiOp-Q/viewform

ue   leader   prow

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Linki

sir

min

arimr

logo sbrr jpg

logotypKSOW

lgdsiec

zs

Statystyki

Ilość odsłon:
2697050

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”

O LGD

Lokalna Grupa Działania (w skrócie "LGD") – rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego zwykle na obszarach wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji oraz mieszkańców danego obszaru.

Czytaj więcej...

Misja LGD

Głównym celem Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania jest realizacja lokalnej strategii rozwoju oraz dążenie do podniesienia potencjału gospodarczego, innowacyjnego, społecznego i kulturowego regionu.

Czytaj więcej...

Dane kontaktowe