Tworzenie i rozwój form popularyzacji dziedzictwa lokalnego

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Zakres zadań wpisujących się w przedsięwzięcie:

 • wspieranie kultury i tradycji, w tym tradycji kulinarnych regionu (organizacja imprez kulturowych, wystaw, promocja potraw regionalnych, zakup strojów ludowych, itp.)
 • wspieranie tworzenia i rozwoju punktów zachowania dziedzictwa lokalnego (izby tradycji i muzea regionalne – np. zakup eksponatów, wyposażenia itp.)
 • opracowanie, wydruk folderów, materiałów promocyjnych, broszur, kronik, przewodników itp. i ich dystrybucja
 • opracowanie materiałów audiowizualnych
 • wykonanie i montaż tablic informacyjno – promocyjnych
 • tworzenie stron internetowych promujących cały obszar objęty LSR
 • promocja obszaru objętego LSR na targach i wystawach krajowych i zagranicznych
 • tworzenie questów, opracowanie i wydruk niezbędnych materiałów promocyjnych
 • tworzenie i rozwój produktów turystycznych (tworzenie marek produktowych, certyfikacja itp.)

Beneficjenci:

 • organizacje pozarządowe, organizacje nieformalne, OSP, KGW,
 • osoby fizyczne, instytucje kultury, jst, kościoły,

Kwoty pomocy i intensywność wsparcia:

 • kwota pomocy w wysokości do 50 000,00 zł;
 • intensywność wsparcia (refundacja środków)

- jednostki sektora finansów publicznych – 63,63%,

- pozostali beneficjenci – 90%

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

Ankiety

LOGO LGDZS

Oceń Nas

 

Oceń skuteczność promocji i aktywizacji

Dziękujęmy za wypełnienie ankiet

 

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”