Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Zapytanie ofertowe numer 3/ELL/LGDZS/2022 na zakup gadżetów z oznakowaniem

Ocena użytkowników:  / 0

logoLokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej z siedzibą Łoniów 56, 27-670 Łoniów, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń KRS pod numerem 0000054684, NIP 8641577223, Regon 830411108, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na zakup ekogadzetów. Zakup przeprowadzony będzie w ramach projektu „EKOlogiczni Liderzy LGD", realizowanego w ramach umowy o przyznaniu pomocy nr 00008-6936-UM1320010/21 z dnia 09.03.2022 r. zawartej z Województwem Świętokrzyskim w ramach PROW na lata 2014-2020.

Szczegóły w dokumntach zamieszczonych poniżej.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe numer 2/ELL/LGDZS/2022 na opracowanie graficzne gier planszowych i puzzli.

Ocena użytkowników:  / 0

logoLokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej z siedzibą Łoniów 56, 27-670 Łoniów, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń KRS pod numerem 0000054684, NIP 8641577223, Regon 830411108, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na opracowanie graficzne gry planszowej i puzzli oraz opakowań na podstawie szkicu opracowanego w ramach konkursu na grę planszową i puzzle przez dzieci, w ramach projektu „EKOlogiczni Liderzy LGD", realizowanego w ramach umowy o przyznaniu pomocy nr 00008-6936-UM1320010/21 z dnia 09.03.2022 r. zawartej z Województwem Świętokrzyskim w ramach PROW na lata 2014-2020.

Szczegóły w dokumntach zamieszczonych poniżej.

Czytaj więcej...

ECOwarsztaty z zakresu elektromobilności

Ocena użytkowników:  / 0

logoW dniu 13 czerwca odbyło się szkolenie z zakresu elektromobilności wWarsztaty przeprowadzane są w ramach projektu współpracy promującego działania ekologiczne pn. „EKOlogiczni Liderzy LGD". Projekt realizowany jest przez 5 lokalnych grup działania z terenu województwa świętokrzyskiego i dofinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. ECOwarsztaty organizowane są przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Sandomierskiej i przeprowadzane przez firmę Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o. ze Stalowej Woli. Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z konsekwencjami obowiązków wynikających z Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz przedstawienie rozwiązań w zakresie planowania infrastruktury i rozwoju flot zeroemisyjnych.

 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe numer 1/ELL/LGDZS/2022 na przeprowadzenie EKOwarsztatów z zakresu elektromobilności

Ocena użytkowników:  / 0

logoLokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej z siedzibą Łoniów 56, 27-670 Łoniów, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń KRS pod numerem 0000054684, NIP 8641577223, Regon 830411108, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie EKOwarsztatów z zakresu elektromobilności. Warsztaty przeprowadzone będą w ramach projektu „EKOlogiczni Liderzy LGD", realizowanego w ramach umowy o przyznaniu pomocy nr 00008-6936-UM1320010/21 z dnia 09.03.2022 r. zawartej z Województwem Świętokrzyskim w ramach PROW na lata 2014-2020.

Szczegóły w dokumntach zamieszczonych poniżej.

Czytaj więcej...

Konkurs dla szkół podstawowych z obszaru LGD Ziemi Sandomierskiej

Ocena użytkowników:  / 0

logoLokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizuje projekt współpracy promujący działania ekologiczne pn. „EKOlogiczni Liderzy LGD". Projekt realizowany jest przez 5 lokalnych grup działania z terenu województwa świętokrzyskiego. W ramach projektu organizujemy konkurs plastyczny szkół podstawowych z terenu LGD Ziemi Sandomierskiej, mający na celu edukację, promocję i wsparcie innowacyjnych działań pozytywnie wpływających na ochronę środowiska oraz przeciwdziałającym zmianom klimatu. Szczegóły konkursu w regulaminie.

 

Przedmiotem konkursu dla szkół podstawowcyh jest opracowanie koncepcji i projektu gry planszowej dotyczącej ekologii i ochrony środowiska.

 

Czytaj więcej...

Konkurs dla przedszkoli z obszaru LGD Ziemi Sandomierskiej

Ocena użytkowników:  / 0

logoLokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizuje projekt współpracy promujący działania ekologiczne pn. „EKOlogiczni Liderzy LGD". Projekt realizowany jest przez 5 lokalnych grup działania z terenu województwa świętokrzyskiego. W ramach projektu organizujemy konkurs plastyczny dla przedszkoli z terenu LGD Ziemi Sandomierskiej, mający na celu edukację, promocję i wsparcie innowacyjnych działań pozytywnie wpływających na ochronę środowiska oraz przeciwdziałającym zmianom klimatu. Szczegóły konkursu w regulaminie.

 

Przedmiotem konkursu dla przedszkoli jest opracowanie projektu puzzli o tematyce dotyczącej ekologii i ochrony środowiska.

 

Czytaj więcej...

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”