Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Wybór wykonawcy - zapytanie ofertowe nr 1/2023/PROW/ELL

Ocena użytkowników:  / 0

logoLokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej, ul. Przemysłowa 3, 27-600 Sandomierz, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000054684, NIP 8641577223, REGON 830411108, zwana dalej Zamawiającym, informuje o wynikach wyboru wykonawcy zadania:

Organizacja dziewięciu wydarzeń (happening, festyn, gra miejska/leśna, konkurs plastyczny, inscenizacja, itp.) zgłoszonych do realizacji przez szkoły podstawowe z terenu LGD Ziemi Sandomierskiej, laureatów organizowanego przez LGD Ziemi Sandomierskiej konkursu „Eko-patrol".

Projekt realizowany w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00008-6936-UM1320010/21 z dnia 09.03.2022 r. zawartej z Województwem Świętokrzyskim w ramach PROW na lata 2014-2020, zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu.

ue         leader      prow

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19 Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe nr 1/2023/PROW/ELL

Ocena użytkowników:  / 0

logoLokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej, ul. Przemysłowa 3, 27-600 Sandomierz, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000054684, NIP 8641577223, REGON 830411108, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na zadanie:

Organizacja dziewięciu wydarzeń (happening, festyn, gra miejska/leśna, konkurs plastyczny, inscenizacja, itp.) zgłoszonych do realizacji przez szkoły podstawowe z terenu LGD Ziemi Sandomierskiej, laureatów organizowanego przez LGD Ziemi Sandomierskiej konkursu „Eko-patrol".

Projekt realizowany w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00008-6936-UM1320010/21 z dnia 09.03.2022 r. zawartej z Województwem Świętokrzyskim w ramach PROW na lata 2014-2020, zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu.

ue         leader      prow

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19 Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Czytaj więcej...

Obóz szkoleniowy "EKOwolontariat" w Międzywodziu

Ocena użytkowników:  / 0

W dniach 20-27 sierpnia 2023 r. grupa dzieci i młodzieży z obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej wraz z dziećmi z obszaru partnerskich lokalnych grupa działania, wzięła udział w obozie szkoleniowym "EKOwolontariat" w Międzywodziu.

Obóz zorganizowany został przez LGD Ziemi Sandomierskiej, LGD „Białe Ługi", LGD „Region Włoszczowski", LGD „Wokół Łysej Góry", Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w ramach projektu współpracy pn. „EKOlogiczni Liderzy LGD" w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W trakcie obozu uczestnicy brali udział w licznych zajęciach i konkursach sprawnościowo-zręcznościowych. Powstały gry ekologiczne, plakaty i komiksy tematycznie związane z ekologią i ochroną środowiska. Obozowicze brali również udział w posiedzeniach Zielonego Parlamentu, podczas którego dyskutowali o ważnych dla naszej planety sprawach. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział w obozie szkoleniowym "EKOwolontariat", a opiekunom / trenerom dziękujemy za kreatywną pracę z uczestnikami i nadzór nad bezpieczeńswem dzieci podczas obozu. 

Czytaj więcej...

Konkurs EKOlider GOLDSTAR

Ocena użytkowników:  / 0

logoKonkurs EKOlider GOLDSTAR skierowany jest do laureatów konkursu „EKOlider” organizowanego przez partnerów projektu tj.: Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”, Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej, Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry”, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej i organizowany jest w ramach projektu współpracy pn. „EKOlogiczni Liderzy LGD" w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Konkurs trwa od 20 stycznia do 31 marca 2023 r. 

Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach:

1- Gospodarstwo domowe produkcyjne
2- Gospodarstwo domowe nieprodukcyjne
3- Firma / biuro/ organizacja pozarządowa

ue         leader      prow

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19 Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze członków do komisji konkursowej

Ocena użytkowników:  / 0

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej z siedzibą Łoniów 56, 27-670 Łoniów, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń KRS pod numerem 0000054684, NIP 8641577223, Regon 830411108, ogłasza nabór na członków komisji konkursowej w ramach projektu „EKOlogiczni Liderzy LGD", realizowanego w ramach umowy o przyznaniu pomocy nr 00008-6936-UM1320010/21 z dnia 09.03.2022 r. zawartej z Województwem Świętokrzyskim w ramach PROW na lata 2014-2020.

ogłoszenie o naborze - do pobrania

formularz komisji konkursowej - do pobrania

formularz w wersji edytowalnej - do pobrania

Konkurs EKOlider

Ocena użytkowników:  / 0

logoKonkurs EKOlider skierowany jest do mieszkańców gmin, firm i organizacji z terenu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej i organizowany jest w ramach projektu współpracy pn. „EKOlogiczni Liderzy LGD" realizowanego przez 5 lokalnych grup działania z województwa świętokrzyskiego w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Konkurs trwa od 3 października 2022 r. do 31 października 2022 r.

Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach:

1- Gospodarstwo domowe produkcyjne
2- Gospodarstwo domowe nieprodukcyjne
3- Firma / biuro/ organizacja pozarządowa

ue         leader      prow

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19 Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Czytaj więcej...

Informacja o złożonych ofertach i rozstrzygnięciu zapytania ofertowego numer 4/ELL/LGDZS/2022 na wydruk gier planszowych i puzzli.

Ocena użytkowników:  / 0

logoInformujemy, iż w w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 4/ELL/LGDZS/2022, wpłynęły dwie oferty od firmy PortaArt Jarosław Jóźwiak z Poznania na kwote brutto całości przedmiotu zapytania 95976,90 zł oraz od firmy OMEGA DRUK Sp. z o.o. z Chrzanowa na kwote brutto całości przedmiotu zapytania 74415,00 zł. Wybrana został oferta firmy OMEGA DRUK Sp. z o.o. z Chrzanowa.

Realizacja w ramach projektu „EKOlogiczni Liderzy LGD", realizowanego w ramach umowy o przyznaniu pomocy nr 00008-6936-UM1320010/21 z dnia 09.03.2022 r. zawartej z Województwem Świętokrzyskim w ramach PROW na lata 2014-2020.

ue         leader      prow

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19 Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”