Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Rada Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej

Ocena użytkowników:  / 3
SłabyŚwietny 

Rada jest organem decyzyjnym Stowarzyszenia, który działa na podstawie Statutu, Regulaminu Rady oraz Procedur. W/w regulamin i procedury są uchwalane, aktualizowane  i zatwierdzane przez Radę. Do głównych kompetencji Rady należy: wybór operacji wybór w rozumieniu art. 2 pkt. 9 rozporządzenia nr 1303/2013, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie LSR, zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. f rozporządzenia nr 1303/2013[2]. Wybór w/w operacji dokonywany jest w formie uchwały Rady, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Rada Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej, licząca 24 członków, wybrana została przez Zwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 24 marca 2015r.

Członkami Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej są w podziale na sektory społeczny, publiczny i gospodarczy:

Sektor publiczny

1. Marek Łukaszek - Wójt Gminy Dwikozy

2. Marek Goździewski - Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów

3. Aleksandra Klubińska - Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica

4. Szymon Kołacz - Wójt Gminy Łoniów

5. Krzysztof Tworek - Wójt Gminy Obrazów - Wiceprzewodniczący Rady LGD

6. Witold Surowiec - Wójt Gminy Samborzec

7. Robert Paluch - Wójt Gminy Wilczyce

8. Katarzyna Kondziołka - Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost

9.Andrzej Grządziel - Wójt Gminy Lipnik

10. Wojciech Dzieciuch- Starostwo Powiatowe - Przewodniczący Rady LGD

 

Sektor społeczny

1. Zofia Żyła - Stowarzyszenie Aktywnej Społeczności w Świniarach Starych

2. Elżbieta Mazur - osoba fizyczna - gmina Klimontów

3. Waldemar Kilasiński - Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska

4. Wiesław Kubicki - Stowarzyszenie Miłośników Sanktuarium Maryjnego w Sulisławicach

5. Justyna Piórkowska - Fundacja La Zebra Krzcin

6. Kaczor Monika - osoba fizyczna - gmina Lipnik

7. Joanna Wojtas - osoba fizyczna - gmina Obrazów - Sekretarz Rady LGD

8. Adam Bodura - Zastępca Przewodniczącego Rady LGD, Gmina Wilczyce

 

Sektor gospodarczy

1. Zdzisław Stasiak - OMIKRON Sp. z o.o. Klimontów

2. Aleksandra Tarno - F.H,U. AT-BET Aleksandra Tarno

3. Agnieszka Gara - TOM-AG Agnieszka Gara

4. Halina Wojtas - AGROTUR 

 

Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej.

Protokół nr V/2017 z posiedzenia Rady LGD Ziemi Sandomierskiej

Protokół nr IV/2017 z posiedzenia Rady LGD Ziemi Sandomierskiej

Protokół nr III/2017 z posiedzenia Rady LGD Ziemi Sandomierskiej

Protokół nr II/2017 z posiedzenia Rady LGD Ziemi Sandomierskiej

Protokół nr I/2017 z posiedzenia Rady LGD Ziemi Sandomierskiej

Protokół nr I/2016 z posiedzenia Rady LGD Ziemi Sandomierskiej

 trzy

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”