Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Zasady przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach LSR

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

Logo LGD lsrW ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej będzie ogłaszała nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami przyznawania pomocy na poszczególne zakresy tematyczne zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz zgodne z zapisami w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla obszaru LGD Ziemi Sandomierskiej.

Cała treść LSR dostępna jest w zakładce PROW 2014-2020 - Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020, natomiast treść rozporządzenia ddostępna jest w zakladce PROW 2014-2020 - Obowiązujące akty prawne

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ROZWÓJ RYNKÓW ZBYTU PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH

TWORZENIE LUB ROZWÓJ INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO PRODUKTÓW ROLNYCH

AKTYWIZACJA I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW - ŁĄCZYMY POKOLENIA, WYMIENIAMY DOŚWIADCZENIA, PRZECIWDZIAŁAMY WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU

TWORZENIE I ROZWÓJ FORM POPULARYZACJI DZIEDZICTWA LOKALNEGO

TWORZENIE I ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ, NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

Broszura informacyjna dotycząca możliwości pozyskania środków finansowych na realizację projektów w latach 2016 – 2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej, działającej na obszarze gmin:DWIKOZY, KLIMONTÓW, KOPRZYWNICA, LIPNIK, ŁONIÓW,OBRAZÓW, SAMBORZEC, WILCZYCE, ZAWICHOST (.pdf)

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”