Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Aktywizacja i integracja mieszkańców – łączymy pokolenia, wymieniamy doświadczenia, przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Zakres zadań wpisujących się w przedsięwzięcie:

 • imprezy integrujące lokalne środowiska
 • organizacja zawodów sportowych, wykorzystujących bazę turystyczno – rekreacyjną
 • tworzenie i wspieranie działalności rękodzielniczej i artystycznej (filcowanie, bibułkarstwo, rzeźba, malarstwo, muzyka, fotografia, taniec, literatura itp.)
 • organizacja szkoleń i warsztatów dla mieszkańców obszarów wiejskich
 • opracowanie, wydruk folderów, materiałów promocyjnych, broszur, kronik, przewodników itp. i ich dystrybucja
 • opracowanie materiałów audiowizualnych
 • tworzenie stron internetowych promujących cały obszar objęty LSR
 • promocja obszaru objętego LSR na targach i wystawach krajowych i zagranicznych
 • tworzenie questów, opracowanie i wydruk niezbędnych materiałów promocyjnych

Beneficjenci:

Podmioty nie wykonujące działalności gospodarczej, jeżeli są organizacjami pozarządowymi posiadającymi osobowość prawną.

Kwoty pomocy i intensywność wsparcia:

 • kwota pomocy w wysokości min. 5 000 zł, max. 6 700,00 zł
 • intensywność wsparcia (refundacja środków): 100%

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”