Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

  • Gminy LGD

Gminy wchodzące w skład Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej.

2
Gmina
Koprzywnica

3
Gmina
Dwikozy

4
Gmina
Klimontów

5
Gmina
Lipnik

6
Gmina
Łoniów

7
Gmina
Wilczyce

8
Gmina
Zawichost

9
Gmina
Obrazów

herb samborca m
Gmina
Samborzec

Witamy na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej

Portal ogłoszeń ARiMR

arimrInformujemy, że dostępny jest już portal ogłoszeń ARiMR, który umożliwi Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 wywiązanie się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym. Portal znajduje się pod adresem: https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Informacja dla potencjalnych wnioskodawców naboru nr 1/2017

Informacja dla potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych pozyskaniem środków na operacje w zakresie "Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w naborze trwającym od 13.03.2017 do 27.03.2017 r.

Czytaj więcej...

Harmonogram spotkań konsultacyjno-szkoleniowych

W związku z ogłoszeniem naboru nr 1/2017 , przedsięwzięcie 1.2.1 "Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych", zapraszamy wszystkich potencjalnych beneficjentów na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe, które odbęda się według poniżej zamieszczonego harmonogramu.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2017

LOGO LGDZS m

 Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizująca na obszarze gmin

 Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik,

 Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost

 Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

 ogłasza nabór wniosków numer 1/2017 na

  Przedsięwzięcie 1.2.1 „Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych”

  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji

 w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020

trzy

Czytaj więcej...

Wyniki naboru 3/2016

Informujemy, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs numer 3/2016 w ramach Przedsięwzięcia 2.3.1 "Tworzenie i rozwój ogólnodostepnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej."

Czytaj więcej...

Wyniki naboru 1/2016 po ponownej ocenie wniosków

Informujemy, iż po rozpatrzeniu protestów dotyczacych naboru 1/2016, które wpłynęły do LGD, Rada LGD dokonała ponownej oceny wniosków. Rada zatwierdziła listę operacji zgodnych z LSR, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 "Podejmowanie działalności gospodarczej".

Czytaj więcej...

Wybór oferty na wykonanie inwestycji oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014 - 2020 tylko w trybie konkurencyjnym. Portal Ogłoszeń ARiMR dla wnioskodawców/beneficjentów

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014 - 2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Czytaj więcej...

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Linki

sir

min

arimr

logo sbrr jpg

logotypKSOW

lgdsiec

zs

Statystyki

Ilość odsłon:
1870127

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”

O LGD

Lokalna Grupa Działania (w skrócie "LGD") – rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego zwykle na obszarach wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji oraz mieszkańców danego obszaru.

Czytaj więcej...

Misja LGD

Głównym celem Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania jest realizacja lokalnej strategii rozwoju oraz dążenie do podniesienia potencjału gospodarczego, innowacyjnego, społecznego i kulturowego regionu.

Czytaj więcej...

Dane kontaktowe