Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

  • Gminy LGD

Gminy wchodzące w skład Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej.

2
Gmina
Koprzywnica

3
Gmina
Dwikozy

4
Gmina
Klimontów

5
Gmina
Lipnik

6
Gmina
Łoniów

7
Gmina
Wilczyce

8
Gmina
Zawichost

9
Gmina
Obrazów

herb samborca m
Gmina
Samborzec

Witamy na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej

Wyniki naboru 3/2020 (2)

Informujemy, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs numer 3/2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 "Podejmowanie działalności gospodarczej".  

Czytaj więcej...

Nieodpłatna Pomoc Prawna

LOGO LGDZSUprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2021 r., Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej, na terenie Powiatu Sandomierskiego świadczy nieodpłatną pomoc prawną i mediacje. 

Punkt  znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, przy ul. Mickiewicza 34 w Sandomierzu. Pomoc jest udzielana przez adwokatów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 11.00

Czytaj więcej...

Zakończyliśmy nabór wniosków nr 3/2020

W dniu 17 grudnia 2020 r. zakończyliśmy nabów wniosków numer 3/2020 na Przedsięwzięcie 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

W ramach naboru wpłynęło 16 wniosków, 1 wniosek został wycofany, wobec powyższego 15 wniosków zostanie poddanych ocenie. 

 

Informacja dodatkowa dotycząca naboru numer 3/2020

Nabór wniosków 3/2020 o udzielenie wsparcia w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej rozpoczyna się dnia 3.12.2020 r. od godz. 8.00 i trwać będzie do dnia 17.12.2020 r. do godziny 15:00. 

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna pełnoletnia, której miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR realizowaną przez LGD ZIemi Sandomierskiej, tj. gminy: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost.

 

Prosimy o zapoznanie się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi naboru tj. sposobem składania wniosków oraz wymaganymi obowiązkowymi załącznikami.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020


LOGO LGDZS mOGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2020

 Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizująca na obszarze gmin Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) ogłasza nabór wniosków numer 3/2020 na Przedsięwzięcie 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej...

LGD Ziemi Sandomierskiej zakończyła realizację projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości"

logo kpLokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej wraz z partnerami zakończyła projekt współpracy „Kreator przedsiębiorczości” dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. Projekt był największym w Polsce projektem współpracy międzynarodowej finansowanym ze środków PROW 2014-2020.

Czytaj więcej...

Ograniczenia w pracy biura LGD

kW związku z trwającą sytuacją pandemiczna związaną z Covid-19 Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej, aby zapewnić ciągłąć pracy biura, wprowadza rotacyjny tryb pracy. Biuro LGD, od 12 października 2020 r., będzie czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. W celu zmniejszenia ilości kontaktów i ryzyka zakażenia koronawirusem prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy. W wyjatkowych sytuacjach wymagających kontaktu bezpośredniego istnieje możliwość umówienia się na spotkanie w biurze. 

 

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Linki

sir

min

arimr

logo sbrr jpg

logotypKSOW

lgdsiec

zs

Statystyki

Ilość odsłon:
2698575

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”

O LGD

Lokalna Grupa Działania (w skrócie "LGD") – rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego zwykle na obszarach wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji oraz mieszkańców danego obszaru.

Czytaj więcej...

Misja LGD

Głównym celem Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania jest realizacja lokalnej strategii rozwoju oraz dążenie do podniesienia potencjału gospodarczego, innowacyjnego, społecznego i kulturowego regionu.

Czytaj więcej...

Dane kontaktowe