Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

  • Gminy LGD

Gminy wchodzące w skład Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej.

2
Gmina
Koprzywnica

3
Gmina
Dwikozy

4
Gmina
Klimontów

5
Gmina
Lipnik

6
Gmina
Łoniów

7
Gmina
Wilczyce

8
Gmina
Zawichost

9
Gmina
Obrazów

herb samborca m
Gmina
Samborzec

Witamy na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2022

LOGO LGDZSUprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2022 r., Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej, na terenie Powiatu Sandomierskiego świadczy nieodpłatną pomoc prawną i mediacje. 

Punkt  znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, przy ul. Mickiewicza 34 w Sandomierzu. Pomoc jest udzielana przez adwokatów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 11.00

Czytaj więcej...

Konsultacje kryteriów wyboru operacji w ramach LSR

Konsultacje kryteriów wyboru operacji w ramach LSR.

Proponowane zmiany w kryteriach wyboru operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) wynikają z procesu ewaluacji LSR.

Zmiany dotyczą kryteriów wyboru dla operacji dotyczących podejmowania działalności gospodarczej oraz pozostałych zakresów tematycznych w tym operacji dotyczących inwestycji związanych z ogólnodostępną niekomercyjną infrastrukturą.

Konsultacje będą trwały 14 dni tj. do dnia 1 lutego 2022 r.

Zmiany i wykreślenia zaznaczono na kolor czerwony.

Ewentualne uwagi  do zmian w kryteriach wyboru należy przesłać tylko i wyłącznie na załączonym formularzu na adres e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu (skan formularza z podpisami) ub dostarczyć do biura LGD Ziemi Sandomierskiej, Łoniów 56, 27-670 Łoniów, w ww. terminie (decyduje data wpływu do biura LGD). 

Formularz aktualizacji LSR

Kryteria Wyboru Operacji - podejmowanie działalności gospodarczej

Kryteria Wyboru Operacji - pozostałe zakresy tematyczne

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2022

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2022

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizująca na obszarze gmin
Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik,
Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost
Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)
ogłasza nabór wniosków numer 1/2022 na

Przedsięwzięcie 2.3.1 „Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej"

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020

Czytaj więcej...

Spotkanie popularyzujące historię Zawichostu

plakat - grafika DahlbergaBurmistrz Miasta Zawichost - Katarzyna Kondziołka oraz Fundacja TAK dla DZIAŁANIA zapraszają na spotkanie z dr. hab. Tomisławem Giergielem popularyzujące historię Zawichostu, w oparciu o nowy folder opisujący nawjażniejsze zabytki.

Spotkanie odbędzie się 7 grudnia 2021 r. o godz. 18.00 w sali remizy OSP w Zawichoście.

Wydarzenie finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej w ramach projektu grantowego „Tworzenie i rozwój form popularyzacji dziedzictwa lokalnego na obszarze LGD Ziemi Sandomierskiej". 

logotypy ue

 

Czytaj więcej...

Ankieta monitorująca wskaźniki LSR

Logo LGD lsrBeneficjenci Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z umową dofinansowania, podpisaną z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu, który uzyskał dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej, beneficjent zobowiązany jest do przekazywania Lokalnej Grupie Działania informacji niezbędnych do monitorowania wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).

Czytaj więcej...

Kolejne środki dla LGD Ziemi Sandomierskiej

a1W dniu 19 października 2021 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Marek Jońca podpisali aneksy z przedstawicielami LGD-ów. W imieniu LGD Ziemi Sandomierskiej aneks na kolejne dodatkowe środki na realizację LSR w ramach PROW 2014-2020 podpisali Prezes Zarządu Janusz Stasiak i Wiceprezes Zarzadu Agnieszka Szczucińska. Kwota 576 tys. euro dla LGD Ziemi Sandomierskiej przeznaczona będzie na działania związane z podejmowaniem działalności gospodarczej oraz tworzeniem i rozwojem infrastrutkury niekomercyjnej. Nabory wniosków w przyszłym roku. 

Czytaj więcej...

II Ogólnopolski Festiwal Pieśni Maryjnej Laudate Mariam w Ciekotach

II Oglnopolski Festiwal Laudate Mariam 2021Po raz drugi w Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach odbędzie się II Ogólnopolski Festiwal Pieśni Maryjnych Laudate Mariam. Tym razem nie jak zwykle w maju, ale w październiku zabrzmią najpiękniejsze pieśni maryjne.
Festiwal odbędzie się w sobotę 23 października 2021 r.
Jury oceni wykonawców w czterech kategoriach: chóry, zespoły: ludowe, wokalne, wokalno-instrumentalne, soliści: klasyczni, estradowi, ludowi (urodzeni przed 23.10.2021). 
Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października.
Przesłuchania odbędą się w godz. 10:00 - 15:00.
Ogłoszenie wyników połączone z koncertem laureatów zaplanowano na godz. 16:00.
Festiwal organizowany jest przez Stowarzyszenie - Wspólnie dla tradycji, Gminę Masłów i Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach.
 
Szczegółowe informacje, regulamin i karta zgłoszenia pod linkiem
 

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Linki

sir

min

arimr

logo sbrr jpg

logotypKSOW

lgdsiec

zs

Statystyki

Ilość odsłon:
2698581

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”

O LGD

Lokalna Grupa Działania (w skrócie "LGD") – rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego zwykle na obszarach wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji oraz mieszkańców danego obszaru.

Czytaj więcej...

Misja LGD

Głównym celem Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania jest realizacja lokalnej strategii rozwoju oraz dążenie do podniesienia potencjału gospodarczego, innowacyjnego, społecznego i kulturowego regionu.

Czytaj więcej...

Dane kontaktowe