Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Zwyczajne Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Sandomierskiej

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

LOGO LGDZS

Informujemy, iż w dniu 22 kwietnia 2022 r. o godzine 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej.

Wszystkich członków serdecznie zapraszamy. 

 

 

 

Na podstawie §25 ust. 2 lit.c i §23 Statutu, Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD, które odbędzie się 22 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00, w Sali Konferencyjnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie, Łoniów 56.

Zawiadamia się jednocześnie, że na podstawie §24 Statutu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej, Zarząd wyznacza drugi termin Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków na dzień 22 kwietnia 2022 r. o godz. 10.30, w Sali Konferencyjnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie, Łoniów 56.

Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad.
2) Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
3) Stwierdzenie prawomocności obrad i zdolności do podejmowania uchwał.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6) Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2021.
7) Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021.
8) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
9) Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2021.
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
c) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
d) udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia- LGD.
e) udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia- LGD.
10) Ustalenie liczby członków Rady LGD.
11) Wybór Rady LGD na kolejną kadencję.
12) Sprawy różne.
13) Zamknięcie obrad.

Pełnomocnictwo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD - do pobrania 

 

 

 

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Linki

sir

min

arimr

logo sbrr jpg

logotypKSOW

lgdsiec

zs

Statystyki

Ilość odsłon:
2524649

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”