Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Koprzywnica - Odnowa i rozwój wsi

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świężyce.

Beneficjent: Gmina Koprzywnica

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 24 230,68 zł


Poprawa infrastruktury społecznej poprzez remont świetlic wiejskich w miejscowości Gnieszowice i Zbigniewice wraz z zagospodarowaniem terenu wokół altany wiejskiej w miejscowości Gnieszowice oraz zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych w miejscowościach Sośniczany i Trzykosy.

Beneficjent: Gmina Koprzywnica

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 273 563,00 zł

Zakres projektu:

  • Remont zbiornika wodnego w Sośniczanach: karczowanie zagajników, rozbiórka wykładzin skarp, umocnienie skarp i dna kanałów, umocnienie skarp i dna rowów, odmulenie cieków, oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, obsadzenie niską zielenią ozdobną i obsianie trawą, remont istniejącego ogrodzenia wraz z punktem poboru wody.
  • Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Trzykosach: karczowanie krzaków, plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów, umocnienie czaszy i skarpy, przepusty rurowe, odmulenie cieków, wykonanie pomostu drewnianego (kładki), wykonanie altany drewnianej, zakup i ustawienie ławek drewnianych, wykonanie oczka wodnego, sadzenie drzew i krzewów.
  • Zagospodarowanie terenu wokół altany wiejskiej w miejscowości Gnieszowice: wykonanie drogi dojazdowej do boiska o nawierzchni z tłucznia kamiennego, wykonanie boiska do piłki nożnej.
  • Remont świetlicy wiejskiej w Zbigniewicach: remont pomieszczeń WC i korytarza oraz remont Sali spotkań.
  • Remont świetlicy wiejskiej w Gnieszowicach: elewacja budynku oraz remont pomieszczeń świetlicy.

{gallery}dobre praktyki/trzykosy{/gallery}

 

Rozbudowa infrastruktury turystycznej przy zalewie w Koprzywnicy.

Beneficjent: Gmina Koprzywnica

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 33 500,00 zł

{gallery}odnowa dp/zalew koprzywnica{/gallery}

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”