Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Dobre praktyki - przyklady projektów zrealizowanych w ramach LSR

Ocena użytkowników:  / 10
SłabyŚwietny 

Realizując Lokalną Strategię Rozwoju gmin powiatu sandomierskiego i gminy Lipnik ogłosiliśmy łącznie w całym okresie 2009-2014 21 konkursów na działania z zakresu: „Małe Projekty” – 8 konkursów, „Odnowa i rozwój wsi” – 5 konkursów, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 4 konkursy, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 4 konkursy.

Łączny limit środków przeznaczony na wszystkie działania na okres realizacji LSR wynosił 7 323 544,00 zł. Kwota ta została wykorzystana w 98,20%. Wykorzystanie środków w poszczególnych działaniach:

"Odnowa i rozwój wsi" - 3 476 910,27 zł

"Małe Projekty" - 2 459 025,68 zł

"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - 821 030,50 zł

"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - 435 092,60 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z projektami zrealizowanymi przez beneficjentów na terenie LGD Ziemi Sandomierskiej w ramach powyższych działań.

odnowa i rozwój wsi          małe projekty

 

 

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”