Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Odnowa i rozwój wsi - dobre praktyki

Ocena użytkowników:  / 2
SłabyŚwietny 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej       Do końca sierpnia 2014 roku, w ramach przeprowadzonych 5 naborów z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi” złożono łącznie 47 wniosków o przyznanie pomocy. 35 wniosków otrzymało dofinansowanie. Z pomocy skorzystały gminy należące do Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej. Projekty w większości przypadków dotyczyły remontów świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem, zagospodarowania terenów na infrastrukturę rekreacyjno-sportową oraz zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych, budowy placów zabaw i miejsc spotkań społeczności lokalnych, rewitalizacji założeń parkowych.  Kwota pomocy według zawartych umów i płatności wynosi łącznie 3 476 910,27 zł 

 Przykłady projektów zrealizowanych w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" w podziale na Gminy.

DWIKOZY          KLIMONTÓW          KOPRZYWNICA

 

LIPNIK          ŁONIÓW          OBRAZOW

 

SAMBORZEC          WILCZYCE          ZAWICHOST


                   

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”