Projekt pn. „Zajęcia edukacyjne z zakresu upowszechniania ekologii z elementami hortiterapii”

Ocena użytkowników:  / 1

W związku z realizacją projektu pn. „Zajęcia edukacyjne z zakresu upowszechniania ekologii z elementami hortiterapii” w jesiennych miesiącach przeprowadzono prace związane z tworzeniem ścieżki sensorycznej, zabezpieczeniem posadzonych roślin przed zimą, pogadanki z uczestnikami na tematy proekologiczne oraz prowadzono zajęcia z etnobotaniki.

Uczestnicy projektu podczas zajęć poznali związki między roślinnością a ich rolą w kulturze, uzupełnili swoją wiedzę o uprawie i użytkowaniu roślin oraz zapoznali się z samym pojęciem tej nauki ale również z zastosowaniem roślin , które w jakikolwiek sposób są użytkowane przez człowieka — a więc zarówno rośliny uprawne, jak i dziko rosnące, używane do konsumpcji spożywczej, do celów przemysłowych, w lecznictwie, w magii, jako budulec, drewno na wyroby itd.

Czytaj więcej...

Zakończyliśmy nabory wniosków 1/2016 i 2/2016

Ocena użytkowników:  / 1

W dniu 28 listopada zakończyliśmy nabory wniosków nr 1/2016 i 2/2016.

W ramach naboru nr 1/2016 na Przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej wpłynęło 33 wnioski na łączną kwotę 2 640 000,00 zł. Limit środków wynosi  1 200 000,00 zł.

W ramach naboru nr 2/2016 na Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej wpłynęło 14 wniosków na łączną kwotę 2 082 338,90 zł. Limit środków wynosi 1 920 000,00 zł.

trzy

 

Zaktualizowana instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Ocena użytkowników:  / 0

Na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniono zaktualizowaną instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Ocena użytkowników:  / 0

Udostępniamy Formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, który stanowi załącznik do wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2016

Ocena użytkowników:  / 1

LOGO LGDZS m

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizująca na obszarze gmin

Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik,

Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost

Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

ogłasza nabór wniosków numer 3/2016 na

 

Przedsięwzięcie 2.3.1 Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020

 

 

trzy

Czytaj więcej...

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

Ankiety

LOGO LGDZS

Oceń Nas

 

Oceń skuteczność promocji i aktywizacji

Dziękujęmy za wypełnienie ankiet

 

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Linki

SIR

min

arimr

logo sbrr jpg

logotypKSOW

lgdsiec

sando-promo

Statystyki

Ilość odsłon:
1257831

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”