Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Samborzec - Małe Projekty

Ocena użytkowników:  / 5
SłabyŚwietny 

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łojowicach.

Beneficjent: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu.

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 16 750,04 zł

Zakres projektu: Głównym przedmiotem operacji było modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Łojowice. Wyremontowano 3 pomieszczenia: posadzki, wydzielenie nowego wc, wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej, wykonanie instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń oraz dachu. Zakupiono zestaw komputerowy, 5 stolików oraz 20 szt. krzeseł świetlicowych.

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Samborcu.

Beneficjent: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu.

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 17 497,15 zł

Zakres projektu: Głównym przedmiotem operacji było remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Samborzec. Remont obejmował wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych, rozebranie starej podłogi, wykonanie warstwy wyrównawczych pod posadzki z warstwy cementowej oraz położenie nowej posadzki. Dwukrotne malowanie ścian. Zakupiono zestaw komputerowy, 5 stolików oraz 20 szt. krzeseł świetlicowych.

Organizacja XXIV Wojewódzkiego Święta Kwitnącej Jabłoni.

Beneficjent: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu.

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 16 531,26 zł

Zakres projektu: Głównym przedmiotem operacji było zorganizowanie XXIV Wojewódzkiego Święta Kwitnącej jabłoni w Samborcu. Jest to imprez cykliczna, której głównym celem jest promocja lokalnej twórczości w oparciu o miejscowe tradycje i obrzędy oraz integracja lokalnej społeczności.

Próba monografii zabytkowych kapliczek, krzyży i figur przydrożnych, znajdujących się na terenie Gminy Samborzec.

Beneficjent: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu.

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 18 436,08 zł

Zakres projektu: Tematem książki są zabytki małej architektury sakralnej: kapliczki, krzyże i figurki przydrożne. Publikacja zawierać będzie szczegółowe informacje dotyczące: lokalizacji, systematyzacji, opisu zabytków, stanu zachowania, źródeł historycznych, podań, legend, tradycji oraz wspomnień mieszkańców gminy dotyczących tych obiektów. Wydrukowane egzemplarze książki będą przechowywane w archiwum Urzędu Gminy w Samborcu. Celem wydania publikacji jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego gminy a tym samym ochrona zabytków kultury materialnej, jakimi są krzyże, kapliczki i figury przydrożne.

{gallery}dobre praktyki/kapliczki samborzec{/gallery}

 

 

 

 

 

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Polanowie szansą na promocję lokalnych zasobów kulturowych i historycznych.

Beneficjent: Gmina Samborzec

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 21 444,83 zł

Zakres projektu: W ramach operacji została wyremontowana świetlica wiejska, w tym: remont świetlicy parter, remont przedsionka, instalacja wod. – kan., wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, instalacja elektryczna i wentylacyjna,. Ponadto zostało zakupione wyposażenie świetlicy: stoliki świetlicowe, krzesła świetlicowe oraz wieża muzyczna.

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ostrołęce szansą na promocję lokalnych zasobów kulturowych i historycznych.

Beneficjent: Gmina Samborzec

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 13 097,95 zł

Zakres projektu: W ramach operacji została wyremontowana świetlica wiejska, w tym: remont posadzki świetlicy, malowanie świetlicy, instalacja centralnego ogrzewania. Ponadto zostało zakupione wyposażenie świetlicy: stoliki świetlicowe.

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zajeziorzu szansą na promocję lokalnych zasobów kulturowych i historycznych.

Beneficjent: Gmina Samborzec

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 18 529,53 zł

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz budowa małej infrasturktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Milczany.

Beneficjent: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu.

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 19 135,00

Zakup sprzętu i strojów do paintballa w gminie Samborzec.

Beneficjent: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 7 134,96

Utworzenie miejsca bezpiecznego wypoczynku i rekreacji we wsi Ostrołęka.

Beneficjent: Gmina Samborzec

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 24 777,28

Utworzenie w Gminie Samborzec punktu informacji turystycznej.

Beneficjent: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 20 844,41

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gorzyczany.

Beneficjent: Gmina Samborzec

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 23 395,00

Urządzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Samborzec.

Beneficjent: Gmina Samborzec

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 14 960,00

Organizacja XXVII Święta Kwitnącej Jabłoni  Samborcu.

Beneficjent: Gmina Samborzec

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 27 800,00

 

Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Skotnikach - alternatywnego miejsca spędzania wolnego czasu.

 

Beneficjent: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Skotnikach k. Sandomierza

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 26 035,22

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”