Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Łoniów - Małe Projekty

Ocena użytkowników:  / 6
SłabyŚwietny 

Zakup regionalnych strojów ludowych dla zespołu Łoniowianie.

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie.  

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 10 000,00 zł

Zakres projektu: W ramach realizacji zadania wykonano (uszyto) stroje sandomierskie dla dzieci z zespołu ludowego Łoniowianie: strój dziewczęcy – 18 kpl., strój chłopięcy – 6 kpl.

{gallery}dobre praktyki/folklor{/gallery}

Internetowa świetlica zajęciowa.

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie. 

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 11 486,82 zł

Zakres projektu: W ramach zadania dokonano zakupu wyposażenia świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury  - filia Chodków Stary – wykonano: instalację elektryczną; podłączenie do Internetu; zakupiono: meble – 4 kpl., komputer – 4 kpl., rzutnik – 1 szt., ekran multimedialny – 1 szt., urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt., router – 1 szt., głośniki multimedialne – 1 szt.

{gallery}dobre praktyki/internet{/gallery}


Artystyczne warsztaty edukacyjne "Z folklorem na co dzień".

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie. 

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 3 514,68 zł

Zakres projektu: W ramach realizacji operacji przeprowadzono szkolenie - warsztaty edukacyjne z zakresu bibułkarstwa i filcowania – 6 spotkań x 3godziny = 18 godzin. W warsztatach wzięło udział  48 osób z terenu gminy Łoniów.

 {gallery}dobre praktyki/warsztaty{/gallery}


Wydanie monografii krajoznawczej Gminy Łoniów pt."Na skrzyżowaniu europejskich szlaków" i organizacja promocji publikacji.

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie. 

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 11 970,36 zł

Zakres projektu: W ramach realizacji operacji wydano 1000 egz. monografii gminy Łoniów pt. „Na skrzyżowaniu europejskich szlaków”.

Zorganizowano 3,5 godzinną imprezę promującą wydanie monografii. W harmonogramie imprezy znalazły się: prezentacja książki przez autora, występy artystyczne  dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy Łoniów i zespołu Łoniowianie. Występom towarzyszyła wystawa zdjęć i rysunków z wydanej publikacji i wystawy przeglądowe twórczości artystów z terenu gminy Łoniów. W imprezie wzięło udział ponad 300 osób. Każdy uczestnik spotkania otrzymał nieodpłatnie 1 egzemplarz książki.

 {gallery}dobre praktyki/monografia{/gallery}


Wyposażenie Ośrodka Integracji Społecznej wsi Świniary.

Beneficjent: Gmina Łoniów. 

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 17 295,15

Zakres projektu: W ramach zadania dokonano zakupu wyposażenia Ośrodka Integracji Społecznej wsi Świniary Nowe: sprzęt sportowy, zestaw mebli, grzejniki elektryczne.

Poprawa funkcjonalności boiska sportowego przy OIS w Świniarach Nowych.

Beneficjent: Gmina Łoniów

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 25 000,00 

Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie w sprzęt nagłaśniający i system zawieszeń obrazów organizacja konkursu i imprezy plenerowej "GMINA ŁONIÓW - Łączymy pokolenia".

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 20 831,58 

Zakup wyposażenia boiska sportowego w Świniarach Nowych.

Beneficjent: Gminny Klub Sportowy Świniary

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 24 952,00 

Wykonanie schodów, montaż barierki oraz zakup ławko-wieszaków dla Gminnego Klubu Sportowego "AGRICOLA" w Łoniowie.

Beneficjent: Gminny Klub Sportowy "AGRICOLA" w Łoniowie 

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 11 000,00

Wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i gazowej w świetlicy wiejskiej we Wnorowie i Trzebiesławicach.

Beneficjent: Gmina Łoniów

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 25 000,00

 

Remont zabytkowej kapliczki w Chodkowie Nowym.

 

Beneficjent: Parafia Rzymsko - Katolicka pw Św Józefa w Chodkowie Nowym

 

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 16 682,00

 

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”