Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Lipnik - Małe Projekty

Ocena użytkowników:  / 5
SłabyŚwietny 

Zakup wyposażenia pracowni plastycznej dla Centrum Kształcenia w Lipniku.

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie  

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 3 504,26 zł 

 


Fotografia i nowoczesne technologie – zakup sprzętu na wyposażenie GOK we Włostowie.

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie 

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 3 182,43 zł

Zakres projektu: Zakupiono aparat fotograficzny oraz program do obróbki fotografii cyfrowej. Program został zainstalowany na komputerze dostępnym dla korzystających z kafejki internetowej prowadzonej przez Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie.

{gallery}dobre praktyki/fotografia{/gallery}

 


Utwardzenie placu oraz urządzenie terenów zielonych i miejsc rekreacji w obrębie budynku OSP w Lipniku.

Beneficjent: Gmina Lipnik

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 24 753,89 zł

Zakres projektu: Utwardzenie placu 320 m2, urządzenie terenów zielonych 170 m2, ustawiono ławki parkowe 3 szt. 

 


Utwardzenie placu oraz urządzenie terenów zieleni i miejsc rekreacyjnych w obrębie budynku Gminnego Ośrodka Kultury.

Beneficjent: Gmina Lipnik

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 25 000,00 zł

Zakres projektu: Utwardzenie terenu o pow. 450 m2, urządzenie terenów zielonych i miejsc rekreacyjnych 240 m2, ustawienie ławek parkowych 2 szt.

 


Zagospodarowanie części terenu przy zbiorniku wodnym w Lipniku dla celów rekreacyjno wypoczynkowych.

Beneficjent: GminaZagospodarowany teren przy zbiorniku wodnym w Lipniku Lipnik

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 21 400,75 zł

Zakres projektu: Utwardzenie placu 60 m2, urządzenie terenów zielonych i miejsc rekreacyjnych 300 m2, ustawienie ławek parkowych 3 szt.

 


 

Utwardzenie placu oraz urządzenie terenów zielonych i miejsc rekreacji w miejscowości Słabuszewice.

Plac w SłabuszewicachBeneficjent: Gmina Lipnik

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 18 747,62 zł

Zakres projektu: Utwardzono plac o pow. 195 m2, urządzono tereny zielone i rekreacyjne o pow. 260 m2, ustawiono 2 szt. Ławek parkowych.

 


Wydanie książki "Sytuacja ludności cywilnej na przyczółku sandomierskim w latach 1944-1945".

Beneficjent: Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 2 794,40 zł

Dożynki w Gminie Lipnik.

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 24 771,21 zł

 

Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez organizację obchodów 80-lecia OSP w Słabuszewicach.

 

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Słabuszewicach

 

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 4 720,00 zł

 

Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Leszczków.

Beneficjent: Gmina Lipnik

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 14 985,80 zł

 

 

 

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”