Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Koprzywnica - Małe Projekty

Ocena użytkowników:  / 5
SłabyŚwietny 

Wyposażenie i remont Sali widowiskowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu  w Koprzywnicy.

Beneficjent: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 20 620,53 zł

Zakres projektu: Wykonano scenę drewnianą na Sali widowiskowej DK, dokonano renowacji podłogi Sali widowiskowej. Zakupiono sprzęt nagłaśniający, stoły konferencyjne, krzesła konferencyjne oraz zasłony zaciemniające. 

 

Pakiet turystyczno – informacyjny pn. „Gmina Koprzywnica również stawia na turystykę”.

Beneficjent: Gmina Koprzywnica

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 13 131,31 zł

Zakres projektu: Wydano monografię krajoznawczą Gminy Koprzywnica w ilości 1000 sztuk. Wydano folder promocyjny Gminy Koprzywnica w nakładzie 5000 sztuk oraz serię pocztówek w ilości 2000 sztuk. 

 


Remont Sali widowiskowej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciszyca.

Beneficjent: Gmina Koprzywnica

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 16 050,34 zł

 


Sacro - turystyczny szlak pątniczy Koprzywnica - Sulisławice.

Beneficjent: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy

Kwota dofinansowania: 18 154,84 zł

{gallery}szlakp{/gallery}


Utowrzenie i wyposażenie grupy mażoretek przy Mlodzieżowej Orkiestrze Dętej z MGOKiS w Koprzywnicy.


Beneficent: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Koprzywnicy

dofinansowanie w ramach śordków z LGD: 24 453,84 zł

{gallery}mazoretki{/gallery}

 

Remont świetlicy wiejskiej w Zbigniewicach.

Beneficjent: Gmina Koprzywnica

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 12 589,89 zł

 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację zbiornika wodnego w miejscowości Zbigniewice Wieś.

Beneficjent: Gmina Koprzywnica

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 25 000,00 zł

 

Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność statutową fundacji.

Beneficjent: Fundacja LA Zebra Krzcin

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 9 375,64 zł

 

Szlak przydrożnych świadków przeszłości w gminie Koprzywnica.

Beneficent: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Koprzywnicy

dofinansowanie w ramach śordków z LGD: 21 905,76 zł

 

Upowszechnianie informacji dotyczących ekologii.

Beneficjent: Fundacja LA Zebra Krzcin

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 30 143, 84 zł

 

Zakup wielofunkcyjnych budynków drewnianych i sprzętu wodnego nad zalew w Koprzywnicy.

Beneficjent: Gmina Koprzywnica

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 25 000,00 zł

 

 

Budowa c.o.  budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Beszyce.

 

Beneficjent: Gmina Koprzywnica

 

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 13 848,00 zł

 

Zakup instrumentów dętych oraz perkusyjnych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Koprzywnicy.

Beneficent: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Koprzywnicy

dofinansowanie w ramach śordków z LGD: 16 538,67 zł

 

Zakup namiotu i parasola oraz organizacja Gminnego Święta Plonów "OKRĘŻNE".

Beneficent: Gmina Koprzywnica

dofinansowanie w ramach śordków z LGD: 19 930,32 zł

 

Budowa ogólnodostepnego placu zabaw w Gieszowicach.

Beneficent: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gnieszowice "SAMI SWOI"

dofinansowanie w ramach śordków z LGD: 10 000,00 zł

 

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”