Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Dwikozy - Małe Projekty

Ocena użytkowników:  / 6
SłabyŚwietny 

Wydanie albumu promocyjnego pn. „Góry Pieprzowe”.

Beneficjent: Gminna Biblioteka Publiczna w Dwikozach

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 16 100,00 zł

{gallery}male/album dwikozy{/gallery}


Renowacja Kaplicy Najświętszej Marii Panny w Dwikozach

Beneficjent: Gmina Dwikozy

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 25 000,00 zł

Zakres projektu: W ramach projektu dokonano prac remontowo-budowlanych Kaplicy NMP w Dwikozach polegających na robotach przygotowawczych i rozbiórkowych, remontowo-budowlanych oraz posadzki i kamieniarskich.

{gallery}male/kaplica dwikozy{/gallery}

 


Zagospodarowanie przestrzeni wokół Pomnika Powstańców styczniowych w msc. Dwikozy

Beneficjent: Gmina Dwikozy

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 17 690,00 zł

Zakres projektu: W ramach projektu dokonano prac polegających na rozebraniu dotychczasowej zniszczonej nawierzchni betonowej i wykonanie nawierzchni granitowej, wyrównaniu terenu, wzmocnienie skarpy pytami typu MEBA, wykonanie cokołu kamiennego z bloków granitowych.

{gallery}male/pomnik dwikozy{/gallery}

 


Wyposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Bożydarze

Beneficjent: Gmina Dwikozy

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 4 088,70 zł

Zakres projektu: W ramach projektu wyposażono świetlicę w wiejską w Bożydarze w dwa komplety mebli kuchennych oraz niezbędny sprzęt AGD ( chłodziarka, zmywarka, kuchnia gazowo-elektryczna, czajnik).


Organizacja XVI Wojewódzkiego Święta Pomidora w Dwikozach

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Dwikozach

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 8 649,79 zł

Zakres projektu: W ramach operacji zorganizowano imprezę plenerową o charakterze ogólnodostępnym. Impreza taneczna połączona z prezentacją płodów rolnych, wystawą firm ogrodniczych zorganizowana jest corocznie na stadionie w Dwikozach. Lokalizacja ta jest w stanie pomieścić ok 2000 osób. W ramach otrzymanej pomocy poniesiono koszty na: wynajem nagłośnienia i sceny, zaproszono wykonawcę, usługa gastronomiczna, opieka medyczna i ochrona imprezy zbiorowej.

 

Wydanie materiałów promocyjnych dla dzieci, komiksu i przewodnika o regionie "Dwikozy dla każdego"

Beneficjent: Grupa Hotelowo - Turystyczna SANTUR

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 24 960,00 zł

{gallery}dobre praktyki/santur{/gallery}

 

Budowa placu zabwa dla dzieci.

Beneficjent: Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi Winiarki, Winiary, Kępa Chwałowska

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 25 000,00 zł

 

Wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Bożydarze.

Beneficjent: Gmina Dwikozy

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 4 088,70 zł

 

Rewitalizacja placu rekreacyjnego przy świetlicy w Słupczy.

Beneficjent: Gmina Dwikozy

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 17 756,28 zł

{gallery}male/slupcza{/gallery}

 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mściowie.

Beneficjent: Gmina Dwikozy

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 19 021,04 zł

 

Budowa altany grillowej murowanej w miejscowości Rzeczyca Mokra.

Beneficjent: Gmina Dwikozy

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 25 000,00 zł

{gallery}male/rzeczyca{/gallery}

 

Organizacja imprezy kulturowej - Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej w Gierlachowie.

Beneficjent: Gmina Dwikozy

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 10 400,00 zł

 

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”