Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Ważne informacje dla beneficjentów

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Ważne dla Wnioskodawców „małych projektów”.
 
 
Szanowni Państwo,
 
W odniesieniu do działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi uprzejmie informuję, iż realizując i rozliczając projekt należy bezwzględnie mieć na uwadze poniżej wskazane elementy:
1.    Beneficjent powinien obowiązkowo zapoznać się z warunkami podpisanej umowy przyznania pomocy (przeczytać dokładnie zawartą umowę),
2.    Projekt należy realizować zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym operacji, które jest załącznikiem do umowy przyznania pomocy,
3.    W przypadku zmian zakresu rzeczowego etapów lub wysokości transz, Beneficjent zobowiązany jest do poinformowania (w formie pisemnej) o tym fakcie ŚBRR.
4.    Beneficjent jest zobowiązany do osiągnięcia celu operacji określonego w umowie przyznania pomocy oraz jego zachowania (dotyczy operacji inwestycyjnych) przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej,
5.    Na wszelkich wydawnictwach, publikacjach, ulotkach, gadżetach, nagrodach Beneficjent zobowiązany jest umieścić logotypy zgodnie z Księgą Wizualizacji PROW 2007 – 2013. Zakupiony  w ramach operacji sprzęt (np. komputery, aparaty fotograficzne, rzutniki, ekrany itp.) i wyposażenie (np. meble, sprzęt RTV, AGD itp.) należy opatrzyć nalepką z logotypami zgodnie z Księgą Wizualizacji PROW 2007 – 2013 link do strony MRiRW http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Informacja-i-promocja-PROW-2007-2013
6.    Beneficjenci dokonując zakupów zobowiązani są do regulowania rachunków / faktur bezgotówkowo (przelew z rachunku bankowego), jeśli całkowita wartość transakcji przekracza 1 tys. złotych (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności). Nie jest możliwe dokonywanie płatności kartą  płatniczą / kredytową.
Niezachowanie powyższej zasady skutkować będzie odmową refundacji poniesionych kosztów. 

Logo programu LEADER 

Logo Ministerstwa Rolnictwa 

Logo PROW 2007-2013 

Oznakowanie materiałów informacyjnych 
 

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”