Konsultacje społeczne

Ewaluacja i monitoring. Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach Lokalnej Strategii Rozwoju

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Logo LGD lsrZapraszamy do zapoznania się z kolejnymi elementami Lokalnej Strategii Rozwoju obejmujacej obszar LGD Ziemi Sandomierskiej, czyli gminy: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce i Zawichost.

Zapraszamy wszystkich do zaangażowania się w tworzenie LSR jak również w jej realizacje w kolejnych latach.

Prosimy o zapoananie się i przesyłanie uwag do zamieszczonego poniżej planu ewaluacji i monitoringu LGD Ziemi Sandomierskiej oraz wdrażania LSR.

Elementy podlegające monitoringowi (do pobrania)

Elementy podlegające ewaluacji (do pobrania)

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem LGD Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu, ul. Ożarowska 1A,

e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu, tel. 158320944, 795414754.

 logotypy ue

 

Elementy podlegające monitoringowi

 

Elementy poddane monitoringowi

 

Podmioty wykonujące badania

Źródło danych i metody ich zbierania

Czas i okres zbierania danych

Analiza i ocena danych

Wskaźniki realizacji LSR

Biuro LGD (ocena własna)

Ankiety beneficjentów, sprawozdania beneficjentów, rejestr danych LGD.

Na bieżąco

Stopień realizacji wskaźnika

Harmonogram ogłaszanych konkursów

Biuro LGD (ocena własna)

Rejestr ogłaszanych konkursów.

Na bieżąco

Zgodność ogłaszania konkursów z harmonogramem konkursów LSR, ocena stopnia realizacji zadań wdrażanych w ramach LSR

Budżet LSR

Biuro LGD (ocena własna)

Rejestr danych.

Na bieżąco

Stopień wykorzystania środków finansowych w odniesieniu do środków zakontraktowanych

Zainteresowanie stroną internetową LGD

Pracownicy LGD (ocena własna)

Dane z panelu administrowania strony internetowej.

Na bieżąco

Skuteczność przekazywania informacji na temat funkcjonowania LGD i wdrażania LSR

Pracownicy Biura LGD, funkcjonowanie Biura

Zarząd LGD

Anonimowe ankiety.

Na bieżąco

Ocena pracy pracowników, sposób przekazywania istotnych informacji potencjalnym beneficjentom, efektywność świadczenia doradztwa

 

 

 

 

 

Elementy podlegające ewaluacji

 

Elementy poddane ewaluacji

 

Podmioty wykonujące badania

Źródło danych i metody ich zbierania

Czas i okres zbierania danych

Analiza i ocena danych

Stopień realizacji celów LSR – stopień realizacji wskaźników

Zarząd LGD

Sprawozdanie beneficjentów, ankiety beneficjentów, rejestr danych LGD, sprawozdanie Zarządu

Czas zbierania danych: pierwszy kwartał roku kolejnego

 

Okres zbierania danych:             2 lata, z wyłączeniem roku 2023 gdy wykonywana będzie na dzień 30 czerwca

Określenie stopnia realizacji poszczególnych celów/wskaźników. Ocena trafności założeń realizowanych w ramach LSR.

Plan działania

Biuro LGD (ocena własna)

Rejestr danych

Czas zbierania danych: kolejny miesiąc po kwartale ocenianym.

 

Okres zbierania danych:

kwartał – ostatnia wykonywana w X 2023 r.

Ocena zgodności ogłaszanych i realizowanych projektów/zadań z harmonogramem określonym w LSR.

Budżet LSR

Biuro LGD (ocena własna)

Rejestr danych

Czas zbierania danych: kolejny miesiąc po kwartale ocenianym.

 

Okres zbierania danych:

kwartał – ostatnia wykonywana w XII 2023 r.

Określenie zgodności i wysokości wydatkowanych środków finansowych z przyznanego budżetu na poszczególne zadania.

Ocena przebiegu konkursów

Biuro LGD (ocena własna)

Rejestr danych konkursów, sprawozdania organu decyzyjnego

Czas zbierania danych:           I kwartał roku następującego po roku ocenianym

 

Okres zbierania danych:

cały rok kalendarzowy  

Ocena zgodności ogłaszanych i realizowanych konkursów z harmonogramem określonym w LSR.

Skuteczność promocji i aktywizacji społeczności lokalnej

Biuro LGD (ocena własna)

Badania ankietowe wśród mieszkańców terenu wdrażania LSR prowadzone bezpośrednio lub za pośrednictwem strony internetowej LGD

Czas zbierania danych:           I kwartał roku następującego po roku ocenianym

 

Okres zbierania danych:

cały rok kalendarzowy, z wyłączenie roku 2023, gdy będzie wykonywana na dzień 30 czerwca.  

Ocena skuteczności i oddziaływania promocji LGD oraz działań wdrażanych w ramach LSR na mieszkańców obszaru wdrażania LSR

Działalność LGD, pracownicy Biura, funkcjonowanie Biura

Zarząd LGD

Opinie wnioskodawców i beneficjentów, wywiady z mieszkańcami obszaru wdrażania LSR, badania ankietowe, opinie Dyrektora Biura LGD i członków Zarządu

Czas zbierania danych:           I kwartał roku następującego po roku ocenianym

 

Okres zbierania danych:

cały rok kalendarzowy, z wyłączenie roku 2023, gdy będzie wykonywana na dzień 30 czerwca.  

Ocena poprawności i skuteczności działalności prowadzonej przez LGD oraz efektywności pracy Biura i jego pracowników.

 

 

 

 

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

Ankiety

LOGO LGDZS

Oceń Nas

 

Oceń skuteczność promocji i aktywizacji

Dziękujęmy za wypełnienie ankiet

 

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”