Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Zwyczajne Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Sandomierskiej

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

LOGO LGDZS

Informujemy, iż w dniu 28 maja 2019 r. o godzine 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej.

Wszystkich członków serdecznie zapraszamy. 

 

Na podstawie §25 ust. 2 lit.c i §23 Statutu, Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD, które odbędzie się 28 maja 2019 r. o godz. 11.00, w Sali Konferencyjnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie, Łoniów 56.

Zawiadamia się jednocześnie, że na podstawie §24 Statutu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej, Zarząd wyznacza drugi termin Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków na dzień 28 maja 2019 r. o godz. 11.30, w Sali Konferencyjnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie, Łoniów 56.

Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad.

2) Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

3) Stwierdzenie prawomocności obrad i zdolności do podejmowania uchwał.

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

6) Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2018.

7) Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018.

8) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018.

9) Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2018.

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.

c) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018.

d) udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia- LGD.

e) udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia- LGD.\

10) Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej.

11) Zmiany w składzie organu decyzyjnego – Rady LGD.

12) Sprawy różne.

13) Zamknięcie obrad.

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Linki

sir

min

arimr

logo sbrr jpg

logotypKSOW

lgdsiec

zs

Statystyki

Ilość odsłon:
1933313

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”