Uroczyste podpisanie umów z beneficjentami

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

DSC 6077--1200Q95SW dniu 2 czerwca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie odbyło się uroczyste podpisanie umów z beneficjentami, którzy otrzymali wsparcie w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność realizowanej przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Sandomierskiej ze środków PROW na lata 2014-2020. Umowy w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podpisywał Pan Piotr Żołądek Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. W uroczystości wzieli również udział Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Pan Andrzej Swajda,  Z-ca Kierownika Biura PROW ds. obsługi wniosków Pan Łukasz Skórski wraz z pracownikami Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego oraz Burmistrzowie i Wójtowie Gmin z obszaru LGD. Projekty uzyskały dofinansowanie z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju działalności gospodarczej oraz tworzenia i rozwoju ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Łączna kwota dotychczas przyznanych środków to ponad 5 mln zł.

   trzy

 

W ramach PROW na lata 2014-2020 Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizuje, na obszarze gmin: DWIKOZY, KLIMONTÓW, KOPRZYWNICA, LIPNIK, ŁONIÓW, OBRAZÓW, SAMBORZEC, WILCZYCE, ZAWICHOST, Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w ramach, której dysponuje środkami w wysokości 7 200 000,00 zł na wsparcie przedsięwzięć mających na celu rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, zwiększenie aktywizacji społeczności lokalnej oraz rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych.

W 2016 r. zostały ogłoszone i zakończone trzy nabory wniosków. Konkursy dotyczyły przedsięwzięć związanych z działalnością gospodarczą oraz tworzeniem i rozwojem ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

W ramach naboru nr 1/2016, który skierowany był dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej wpłynęło 33 wnioski na łączną kwotę 2 640 000,00 zł. Ze względu na limit środków w LSR wynoszący 1 200 000,00 zł, dofinansowanie otrzymało 15 wniosków. Beneficjenci otrzymali dofinansowanie w wysokości 80 000,00 zł.

Nabór nr 2/2016 dotyczył rozwoju działalności gospodarczej i skierowany był dla mikro i małych firm z obszaru LGD. Wpłynęło 15 wniosków na łączną kwotę 2 039 860,28 zł. Limit środków w ramach naboru wynosił 1 920 000,00 zł. Dofinansowanie otrzymało 14 projektów. Kwota dofinansowania na rozwój działalności wynosiła maksymalnie 160 tys. zł. Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców wynosił 70% kosztów kwalifikowalnych.

Kolejny nabór przeznaczony był dla organizacji pozarządowych, osób fizycznych, instytucji kultury i jst na tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Nabór ten cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem – do biura LGD wpłynęły 34 wnioski na łączną kwotę 5 573 171,96 zł. Kwota limitu w ramach tego naboru wynosiła 2 530 000,00 zł, w związku z powyższym dofinansowanie otrzymało 18 projektów. Kwota dofinansowania wynosiła maksymalnie 300 tys. zł a poziom dofinansowania dla organizacji pozarządowych wynosił 100%.

 {gallery}podpisanie umów{/gallery}

 

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

Ankiety

LOGO LGDZS

Oceń Nas

 

Oceń skuteczność promocji i aktywizacji

Dziękujęmy za wypełnienie ankiet

 

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Linki

SIR

min

arimr

logo sbrr jpg

logotypKSOW

lgdsiec

sando-promo

Statystyki

Ilość odsłon:
1701024

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”