Zwyczajne Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Sandomierskiej

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

LOGO LGDZSInformujemy, że w dniu 22 maja br. odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej. Wszystkich członków serdecznie zapraszamy.

 

Zywczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD odbędzie się 22 maja br. o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej w siedzibie Straostwa Powiatowego w Sandomierzu przy ul. Adama Mickiewicza 34.

Jednocześnie zawiadamiamy, że na podstawie §24 Statutu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej, Zarząd wyznacza drugi termin Zywczjanego Walnego Zebrania Czlonków na dzień 22 maja 2017 r. o godzinie 10:30 w Sali Konferencyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sandomierzu przy ul. Adama Mickiewicza 34.

Propozycja porządku obrad:

1) Otwarcie obrad.

2) Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

3) Stwierdzenie prawomocności obrad i zdolności do podejmowania uchwał.

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

6) Sprawozdanie Zarządu z dzialalności Stowarzyszenia LGD w roku 2016

7) Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016

8) Sprawozdanie Komisji rewizyjnej za rok 2016

9) Podjęcie uchwał w sprawach:

     a) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia LGD w roku 2016

     b) Zatwierdzenie sprawozdania finansnowego za rok obrotowy 2016

     c) Zatwierdzenie sprawozdania Komisji rewizyjnej za rok 2016

     d) Udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia LGD

     e) Udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD

10) Ustalenie liczby członków Zarządu LGD

11) Wybór Prezesa Zarządu LGD na kolejną kadencję

12) Wybór pozostalych członków Zarządu LGD na kolejną kadencję

13) Ustalenie liczby członków Komisji Rewizyjnej

14) Wybór członków Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję.

15) Zmiany w składzie Rady LGD

16) Sprawy różne.

17) Zamknięcie obrad.

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

Ankiety

LOGO LGDZS

Oceń Nas

 

Oceń skuteczność promocji i aktywizacji

Dziękujęmy za wypełnienie ankiet

 

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Linki

SIR

min

arimr

logo sbrr jpg

logotypKSOW

lgdsiec

sando-promo

Statystyki

Ilość odsłon:
1700713

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”