Informacja dla potencjalnych wnioskodawców naboru nr 1/2017

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Informacja dla potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych pozyskaniem środków na operacje w zakresie "Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w naborze trwającym od 13.03.2017 do 27.03.2017 r.

 W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi spełnienia kryteriów wyboru operacji uprzejmie informujemy:

Kryterium lokalne nr 2 - Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu

Opis/potencjalne oddziaływanie: Preferowane będą projekty, które zakładają utworzenie nowych miejsc pracy.

Punkty: 1 pkt - 1 miejsce pracy, 5 pkt - 2 miejsca pracy, 10 pkt - 3 lub więcej miejsc pracy

Wniosek złożony w ramach w/w działania może nie zakładać zatrudnienia i wówczas podczas oceny na posiedzeniu Rady LGD otrzymuje 0 pkt.

Przez utworzenie nowego miejsca pracy w wyniku realizacji projektu należy rozumieć zatrudnienie na umowę o pracę/ spółdzielczą umowę o pracę przez okres trwałości projektu tj. do dnia kiedy upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej. 

Kryterium lokalne nr 6 - Szkolenia i doradztwo

Opis/potencjalne oddziaływanie: Preferowani będą wnioskodawcy, którzy korzystali z doradztwa prowadzonego przez LGD ZS lub uczestniczyli w spotkaniach/szkoleniach dotyczących danego konkursu

Punkty: 0 pkt - wnioskodawca nie korzystał z doradztwa i/lub szkolenia, 10 pkt - wnioskodawca korzystał z doradztwa i/lub szkolenia

Rada LGD podczas posiedzenia weryfikuje i przyznaje 10 pkt za w/w kryterium na podstawie wpisania się Wnioskodawcy: na Listę obecności ze spotkania konultacyjno-szkoleniowego organizowanego przez LGD ZS w ramach naboru nr 1/2017 (harmonogram spotkań znajduje się na stronie www.lgd-sandomierz.eu), bądź na Kartę udzielonego doradztwa w biurze LGD ZS.

 

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

Ankiety

LOGO LGDZS

Oceń Nas

 

Oceń skuteczność promocji i aktywizacji

Dziękujęmy za wypełnienie ankiet

 

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Linki

SIR

min

arimr

logo sbrr jpg

logotypKSOW

lgdsiec

sando-promo

Statystyki

Ilość odsłon:
1570445

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”