Konferencja podsumowująca projekt pn. “Edukacja w przestrzeni ogrodowej”

Ocena użytkowników:  / 2
SłabyŚwietny 

W dniu 26.01.2018 r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Edukacja w przestrzeni ogrodowej” realizowany przy dofinansowaniu Fundacji PZU przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Sandomierskiej w partnerstwie z Fundacją La Zebra.

W spotkaniu wzięli udział beneficjenci projektu, przedstawiciele samorządu lokalnego, wnioskodawcy, partnerzy projektu oraz mieszkańcy gminy Koprzywnica. Podczas konferencji zaprezentowane zostały efekty przeprowadzonych działań projektowych.

logotypy 3

Zajęcia, które zostały zrealizowane w ramach projektu polegały na projektowaniu i planowaniu przestrzeni ogrodowej; dokonywaniu nowych nasadzeń jak również pielęgnacji roślin już posadzonych. W ramach nowych nasadzeń powstała rabata z ziołami, zagospodarowany został teren wokół małej architektury ogrodowej z wodotryskiem, uzupełnione zostały rośliny na już istniejącej ścieżce sensorycznej. Nowa część ogrodu zyskała atrakcyjniejszy wygląd. 

Zajęcia przeprowadzone zostały z kilkoma grupami osób niepełnosprawnych z terenu dwóch województw – świętokrzyskiego i podkarpackiego. Do wybranych zajęć włączone zostały dzieci ze szkoły podstawowej w Niedźwicach. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą były jednocześnie zajęciami integrującymi z osobami niepełnosprawnymi oraz uczącymi tolerancji wobec osób niepełnosprawnych. Uczestnicy projektu utrwalali prawidłowe nawyki proekologiczne. Rozwijali umiejętności pielęgnowania roślin, drzew i krzewów ozdobnych.

W sposób przystępny przekazana została im wiedza z zakresu edukacji przyrodniczej - poznali nazwy gatunków roślin, które były wykorzystane do obsadzenia ogrodu sensorycznego oraz ciekawostek związanych z poszczególnymi gatunkami. Podczas tych spotkań każdy z uczestniczących w projekcie mógł swobodnie podzielić się wrażeniami, spostrzeżeniami na temat świata przyrody.  Podczas zajęć rękodzielniczych wykonywano  elementy  dekoracyjne, ozdoby świąteczne z wykorzystaniem materiału naturalnego pozyskanego z ogrodu oraz ze  sklejki.