Warsztat refleksyjny - ewaluacja wewnętrzna LSR

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

LOGO LGDZSW związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.), Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej organizuje warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Serdecznie zapraszamy członków Rady LGD oraz naszych wnioskodawców na warsztat refleksyjny, który odbędzie się 24 stycznia 2018 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „Wojtasówka” w Obrazowie w godzinach od 10.00 do 15.00.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w warsztacie do dnia 17 stycznia 2018 r. mailowo na adres biuro@lgd-sandomierz.eu lub telefonicznie pod nr telefonu: 15 8320944, 795414754, 660664817, 660664320 z podaniem adresu e-mail na który prześlemy przygotowane zestawienie danych.


W trakcie warsztatu, w toku dyskusji, wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania.

Podsumowaniem spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w 2018 roku.

Dyskusja odbywać się będzie w oparciu o dane, które przygotuje biuro LGD i roześle do uczestników warsztatów co najmniej trzy dni przed spotkaniem. Uczestnicy zobowiązani będą do zapoznania się z przesłanymi materiałami przed wzięciem udziału w warsztacie refleksyjnym.

Program warsztatu refleksyjnego:

1) Rozpoczęcie warsztatu i przywitanie uczestników.

2) Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizacje LSR i działania LGD Ziemi Sandomierskiej.

3) Dyskusja z uczestnikami spotkania w oparciuponiższe pytania:

    a) Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

    b) W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników

        w zaplanowanym czasie?

   c) W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

   d) W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu

       przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

   e) Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej

       strategii?

   f) Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

   g) Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno - promocyjnych, doradczych)?

   h) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

   i) Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR.

4) Podsumowanie spotkania.

5) Poczęstunek.

              trzy