Szkolenie drogą do sukcesu

Ocena użytkowników:  / 3
SłabyŚwietny 
poklSandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego - LGD realizuje projekt pn. "Szkolenie drogą do sukcesu" - Recepcjonista w hotelarstwie z językiem angielskim. Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w ramach Euroejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 6.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

Szkolenie przewidziane jest dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku 15 - 24 lata i 50 - 64 lat, zamieszkałych na obszarach wiejskich gmin powiatu sandomierskieo i gminy Lipnik z powiatu opatowskiego.

Tematyka szkolenia:

1) "Recepcjonista w hotelarstwie" (organizacja pracy, podstawy prawa i ekonomiki, obsługa konsumenta, obsługa urządzeń biurowych, obsługa programu kompyterowego Chart Hotel)

2) Podstawy języka angielskiego w pracy recepcjonisty.

Celem ogólnym tego projektu jest zwiększenie szans kobiet i mężczyzn zamieszkujących obszary wiejskie i miejsko-wiejskie powiatu sandomierskiego na rynku pracy.

Szkolenie będzie odbywać się będzie w Sandomierzu. Uczestnikom szkoleniwa zapewniamy materiały szkoleniowe i poczęstunek. Dojazd na miejsce szkolenia na koszt własny.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie i złożenie w Biurze Projektu formularza rekrutacyjnego. O przyjęciu na szkolenie decyduje m.innymi kolejność zgłoszeń.

formularz zgłoszeniowy.pdf w formacie .pdf

formularz zgłoszeniowy do edycji

Informacje i zgłoszenia:

Biuro Projektu

Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego - Lokalna Grupa Działania

27-600 Sandomierz, ul. Krakowska 26

tel./fax 158320944, e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu

PO Kapitał Ludzki

ŚBRR Kielce

UE EFS