Wyniki naboru 3/2020

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Informujemy, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs numer 3/2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 "Podejmowanie działalności gospodarczej".  

Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się w poniższych dokumentach.

Jednocześnie informujemy, że wnioskodawcy przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Rady LGD w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnej informacji o wyniku oceny.

Protokół z posiedzenia Rady - do pobrania

Listy obecności z posiedzenia Rady - do pobrania

Lista wniosków spełniających warunki oceny wstępnej w ramach naboru nr 3/2020 - do pobrania

Lista operacji zgodnych z LSR, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach naboru nr 3/2020 - do pobrania 

Rejestr interesów członków Rady LGD - do pobrania