Klimontów - Odnowa i rozwój wsi

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

Wzbogacenie atrakcyjności wsi Adamczowice, Nowa Wieś, Pokrzywianka, Węgrce Szlacheckie poprzez remont, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu na infrastrukturę rekreacyjno-sportową.

Beneficjent: Gmina Klimontów

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 397 253,35 zł

Zakres projektu: Świetlica wiejska w Adamczowicach: wyposażenie, docieplenie budynku, budowa placu zabaw, chodniki, alejki wewnętrzne zieleń, altana grillowa, budowa boiska do piłki nożnej, wyposażenie sportowe. Świetlica wiejska w Nowej Wsi: wyposażenie, budowa placu zabaw dla dzieci, chodniki, alejki wewnętrzne zieleń, drogi – pozostały teren, altana grillowa, ogrodzenie, budowa boiska do piłki siatkowej, wyposażenie sportowe. Świetlica wiejska w Pokrzywiance: wyposażenie, budowa placu zabaw dla dzieci, chodniki, alejki wewnętrzne zieleń, budowa boiska do piłki nożnej. Świetlica wiejska Węgrce Szlacheckie: wyposażenie, rozebranie pokrycia, wymiana więźby dachowej, wykonanie nowego pokrycia, wymiana stolarki, posadzki, chodniki, alejki wewnętrzne zieleń, drogi ogrodzenie.

 

Budowa małej infrastruktury (skatepark) służącej rozojowi aktywnych form wypoczynku w miejscowości Klimontów.

Beneficjent: Gmina Klimontów

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 65 000,00 zł

 

Remont i prace konserwatorskie na dachu kościoła pw Św Józefa w Klimontowie.

Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św Józefa w Klimontowie

dofinansowanie w ramach środków z LGD: 108 626,00 zł