• Gminy LGD

Gminy wchodzące w skład Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej.

2
Gmina
Koprzywnica

3
Gmina
Dwikozy

4
Gmina
Klimontów

5
Gmina
Lipnik

6
Gmina
Łoniów

7
Gmina
Wilczyce

8
Gmina
Zawichost

9
Gmina
Obrazów

herb samborca m
Gmina
Samborzec

Witamy na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej dla Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej

I. Zamawiający:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej

27-600 Sandomierz, ul. Ożarowska 1A

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020 i załączniku nr 1 Tablica do siedziby LGD, zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz na stronie LGD Ziemi Sandomierskiej www.lgd-sandomierz.eu (zakładka PROW 2014-2020).

III. Opis przedmiotu zamówienia

 • Ilość tablic:  1 szt.
 • Wymiar tablicy: wys. 80 cm x szer. 120 cm
 • Materiał wykonania: odpowiednio trwały, estetyczny, odporny na wszelkie zjawiska atmosferyczne, w tym nadruki i ich kolor odporne także na promieniowanie UV; materiał musi zapewniać czytelność informacji.
 • Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały niezbędne do opracowania projektu tablicy informacyjnej
 • Ostateczny projekt zamówienia wymaga akceptacji Zamawiającego.

IV. Miejsce, termin i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 15 lipca 2016r. włącznie, na załączonym do zapytania formularzu ofertowym w następujący sposób:

·         drogą mailową na adres: agnieszka@lgd-sandomierz.eu

·         osobiście w biurze Stowarzyszenia, w godzinach od 7.30 – 15.30

·         za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu)

V. Termin wykonania zamówienia: do 12 sierpnia 2016 r.

VI. Ocena ofert

Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o następujące kryterium: 100% cena brutto.

VII. Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz ofertowy, będący załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania

VIII. Informacje pozostałe:

 • Oferty, które wpłyną do biura po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Forma płatności: przelew po zrealizowaniu usługi w terminie 7 dni od otrzymania faktury
 • Wykonawca dostarczy zamówienie do Biura LGD Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu przy ul. Ożarowskiej 1A
 • Zamawiający - w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania - nie stosuje ograniczeń personalnych ani terytorialnych w stosunku do oferentów.
 • Informacje dotyczące wyboru oferenta dostępne będą w Biurze Stowarzyszenia.
 • Osoba do kontaktu: Agnieszka Szczucińska – Dyrektor Biura LGD, tel./fax 158320944, 795414754.

 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje LGD Ziemi Sandomierskiej do złożenia Zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania i nie wybrania ofert bez podania przyczyny.  

Załącznik nr 1 do zapytanie - Formularz ofertowy

 

 

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

Ankiety

LOGO LGDZS

Oceń Nas

 

Oceń skuteczność promocji i aktywizacji

Dziękujęmy za wypełnienie ankiet

 

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Linki

SIR

min

arimr

logo sbrr jpg

logotypKSOW

lgdsiec

sando-promo

Statystyki

Ilość odsłon:
1700716

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”

O LGD

Lokalna Grupa Działania (w skrócie "LGD") – rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego zwykle na obszarach wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji oraz mieszkańców danego obszaru.

Czytaj więcej...

Misja LGD

Głównym celem Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania jest realizacja lokalnej strategii rozwoju oraz dążenie do podniesienia potencjału gospodarczego, innowacyjnego, społecznego i kulturowego regionu.

Czytaj więcej...

Dane kontaktowe