Odnowa i rozwój wsi - dobre praktyki

Ocena użytkowników:  / 2
SłabyŚwietny 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej       Do końca sierpnia 2014 roku, w ramach przeprowadzonych 5 naborów z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi” złożono łącznie 47 wniosków o przyznanie pomocy. 35 wniosków otrzymało dofinansowanie. Z pomocy skorzystały gminy należące do Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej. Projekty w większości przypadków dotyczyły remontów świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem, zagospodarowania terenów na infrastrukturę rekreacyjno-sportową oraz zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych, budowy placów zabaw i miejsc spotkań społeczności lokalnych, rewitalizacji założeń parkowych.  Kwota pomocy według zawartych umów i płatności wynosi łącznie 3 476 910,27 zł 

 Przykłady projektów zrealizowanych w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" w podziale na Gminy.

DWIKOZY          KLIMONTÓW          KOPRZYWNICA

 

LIPNIK          ŁONIÓW          OBRAZOW

 

SAMBORZEC          WILCZYCE          ZAWICHOST