Małe Projekty - podsumowanie

Ocena użytkowników:  / 9
SłabyŚwietny 

  Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej   Do końca sierpnia 2014 roku przeprowadziliśmy łącznie 8 naborów wniosków na przyznanie pomocy z zakresu działania "Małe Projekty". Głównymi beneficjentami były gminy, stowarzyszenia, gminne ośrodki kultury, jednostki OSP, parafie oraz osoby fizyczne. Zakres projektów obejmował remonty świetlic wraz z ich wyposażeniem, tworzenie miejsc sportowo- rekreacyjnych oraz spotkań społeczności lokalnych, opracowanie i wydruk prezentacji dotyczących naszego terenu, organizacji imprez lokalnych i promocyjnych.

 

Łącznie we wszystkich naborach złożono 226 wniosków, z których 130 otrzymało dofinansowanie.

Kwota pomocy według zawartych umów i płatności wynosi 2 541 723,63 zł.