Ankieta monitorująca wskaźniki LSR

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Beneficjenci Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z umową dofinansowania, podpisaną z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu, który uzyskał dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej, beneficjent zobowiązany jest do przekazywania Lokalnej Grupie Działania informacji niezbędnych do monitorowania wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).

Ankietę monitorującą należy wypełnić na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy o przyznaniu pomocy oraz wniosku o płatność (uwzględniając ewentualne uzupełnienia dokonane na wezwanie instytucji wdrażającej – Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Biura PROW). Ankieta dotyczy jednego projektu, w przypadku realizacji przez beneficjenta kilku projektów prosimy o wypełnienie oddzielnej ankiety dla każdego projektu.

ANKIETA DO POBRANIA (.doc)

Wypełnioną ankietę monitorującą, podpisaną przez osoby upoważnione należy dostarczyć w wersji papierowej, do dnia 2 lutego 2018 r. do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej, Łoniów 56, 27-670 Łoniów.

 Prosimy również o przesyłanie na bieżąco informacji i zdjęć z realizacji projektu w formie elektronicznej na e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu. Dane te pozwolą nam na monitorowanie LSR oraz w ramach działań promocyjno – informacyjnych będą umieszczane na naszej stronie internetowej.

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem LGD – tel./fax 158320944, e-mail: biuro@lgd-sandomerz.eu.