Plan włączenia społeczności lokalnej w tworzenie LSR

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

LOGO LGDZS
W związku z opracowywanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Sandomierskiej na lata 2016-2023, obejmującej gminy Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce i Zawichost przedstawiamy plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie tego dokumentu.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i instytucji publicznych do czynnego udziału w prace nad strategią.

Plan włączenia społeczności lokalnej w tworzenie LSR (do pobrania)

Informacja o spotkaniach konsultacyjnych (do pobrania)

Zachęcamy do zgłaszania propozycji projektów planowanych do realizacji w ramach PROW 2014-2020, jakie mogłyby zostać objętę Lokalną Strategię Rozwoju oraz do wypełniania ankiet.

Wstępny opis projektu oraz ankiety można przekazać podczas spotkań konsultacyjnych w poszczegolnych gminachlub można przesłać do LGD Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu, ul. Ożarowska 1A lub e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu.

Karta projektu do pobrania  (w formacie .doc)

Ankieta dotycząca potrzeb społeczności lokalnej do pobrania (w formacie .doc)

Ankieta dotycząca komunikacji pomiędzy LGD Ziemi Sandomierskiej a społecznością lokalną do pobrania (w formacie .doc)
logotypy ue